Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Z życia Domu

V Powiatowy Festyn Radości dla Osób Niepełnosprawnych w Brańszczyku

Email Drukuj PDF

Przyjętym zwyczajem Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, kontynuowanym od 5 lat jest współorganizowanie i podejmowanie uczestników Powiatowego Festynu Radości dla Osób Niepełnosprawnych.
W tym roku już po raz piąty zaprosiliśmy osoby niepełnosprawne, aby wspólnie przeżywać chwile radości, zabawy i rozrywki. Ze szczegółami spotkania można zapoznać się w załączonym artykule prasowym.
Natomiast galeria zdjęć uwiecznia to ważne dla nas wydarzenie.

 

Jubileusz 65-lecia

Email Drukuj PDF

Przemówienie Pani Dyrektor Danuty Ziomek
wygłoszone z okazji
jubileuszu 65-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Panie Starosto Czcigodni Księża, Siostry Zakonne Szanowni goście, Mieszkańcy, Rodziny mieszkańców, Pracownicy, Emeryci Domu.

Minęło kolejnych 5 lat i znów spotykamy się na jubileuszu, ale jest on inny od pozostałych.

Podzielam Państwa zdziwienie, kiedy w otrzymanych zaproszeniach pojawiło się więcej lat jak z kolejności powinno wynikać. Nasz kolejny jubileusz powiększył się o 25 lat i w związku z tym chciałabym przedstawić Państwu postanowienie, które wspólnie z Panem Starostą Bogdanem Pągowskim i księdzem Kanonikiem Pawłem Stacheckim podjęliśmy, że należy przywrócić historię i rozpocząć liczenie kolejnych jubileuszy od roku 1945. Dzięki uprzejmości księdza Proboszcza Pawła Stacheckiego zaczerpnęliśmy wiedzę historyczną z ksiąg parafialnych naszej miejscowości, a także od osób, które pamiętają czasy tuż po wyzwoleniu Brańszczyka, choć tych jest już niewielu.

W ramach reformy rolnej majątek ówczesnego dziedzica Adolfa Rudzkiego został podzielony wśród okolicznych rolników, a w Pałacyku, bo tak nazywano dom, w którym obecnie mieści się, hostel, w roku 1945 podjęto decyzję o umieszczeniu i objęciu opieką ludzi chorych bezdomnych i żebraków. W tym miejscu należy wspomnieć również o córce dziedzica śp. Leonii Rudzkiej, która pomagała osobom chorym i bezdomnym, a także rodzinom pokrzywdzonym przez zawieruchę wojenną. Pałacyk przeszedł kapitalny remont i przyjęto 56 pensjonariuszy głównie inwalidów wojennych sierot i ludzi potrzebujących pomocy. Zarządzającym przytułkiem prawdopodobnie był Pan śp. Jan Kalinowski, a od roku 1947 śp. Pan Jan Rutkowski, który również objął gospodarstwo rolne przydzielone do zakładu,. W ubiegłym roku praca Pana Jana Rutkowskiego została upamiętniona i w hostelu tuż za nami, wspólnie z córką Pana Jana Rutkowskiego p. Elżbietą Rutkowską-Nazarian i samorządem lokalnym odsłoniliśmy tablicę poświeconą jego pracy na rzecz pensjonariuszy jak i mieszkańców Brańszczyka.

Na bazie istniejącego przytułku w 1967 roku podjęto decyzję o budowie nowoczesnego jak na tamte czasy budynku. Wówczas też pracę podjął pierwszy Dyrektor nowego obiektu Pan Władysław Niemoczyński. Prace budowlane oraz zasiedlanie trwały przez trzy lata i w listopadzie 1970 oficjalnie został oddany do użytku. Jednym z pierwszych mieszkańców, który przyjechał do naszego Domu w listopadzie 1970r. jest Pan Tadeusz Dobek, który w zdrowiu i jak sam mówi szczęściu przebywa z nami do dnia dzisiejszego a drugim mieszkańcem był Pan Roman Kocoń, który obecnie przebywa w Domu Pomocy w Radzyminie a jest dzisiaj z nami, jako gość.

Szanowni Państwo

Dom w latach 70 się jeszcze rozbudowywał, w roku 1976 fundacja angielska Sue Ryder wybudowała 2 pawilony na 50 osób. Po oddaniu ich do użytku placówka mogła przyjąć 250 pensjonariuszy, Wtedy powstały też gabinety lekarskie, gabinety rehabilitacji, fizykoterapii. Można było już prowadzić zajęcia świetlicowe, terapeutyczne. Wybudowano również szyb i zamontowano windę.

Równocześnie z otwarciem naszej placówki pracę pielęgniarską i opiekuńczą w Domu rozpoczęły siostry zakonne popularnie zwane Pasjonistki. To One były pierwszymi, opiekunkami ludzi chorych, pokrzywdzonych przez los. Pracę swą Siostry pełniły przez 35 lat, i nie sposób nie pamiętać ich pracy i choć w roku 2005 pożegnały się z naszą placówka to są naszą historią i na zawsze zapisały się w naszej pamięci. Nowo wybudowany dom dał też wiele miejsc pracy mieszkańcom Brańszczyka i okolicznych miejscowości. Przez cały ten okres do dnia dzisiejszego zatrudnionych było około 530 osób w chwili obecnej dom zatrudnia ponad 140 osób.

Szanowni goście

Jak wszystko w naszym życiu się zmienia tak też nasz dom w każdym dziesięcioleciu się przeobrażał. Zmieniające się nieustannie przepisy prawne dotyczyły też instytucjonalnych obiektów pomocy społecznej. Domy pomocy objęto programami standaryzacji świadczonych usług. Najwięcej tych zmian miało miejsce w latach 90, Wtedy nasz dom przeszedł kapitalny remont. Powiększono kaplicę i nadano wezwanie Matki Bożej Bolesnej, Tu też pragnę wspomnieć, iż pierwszym zatrudnionym kapelanem naszego Domu był obecny z nami ks. Kanonik Paweł Stachecki, który również włożył ogromny wkład w powstanie kaplicy. W kolejnych fazach remontu powiększono salę rehabilitacji, zaadaptowano pomieszczenia na pracownie terapii zajęciowej, świetlicę, kawiarnię, pokoje dziennych zajęć oraz szereg innych obiektów, które służą poprawie warunków socjalno bytowych. Nasz dom początkowo zabezpieczając minimum egzystencji przerodził się w nowoczesną placówkę świadczącą różnorodny zakres usług wspomagających. Preferujemy samorealizację, indywidualizacje oczekiwań, aktywizację podopiecznych, nabywanie nowych umiejętności, kompetencji społecznych oraz rozwój osobowości. We wszystkich sferach życia mieszkańców za nadrzędne wartości uznajemy poszanowanie godności osobistej, nadawanie indywidualnego stylu życia, pozwolenie na dokonanie wyboru, intymność, dyskrecję i moralność, wtedy też przestano używać słowa pensjonariusz a zastąpiono go mieszkaniec.

Funkcjonowanie nowoczesnego Domu Pomocy to nie tylko prawidłowa dieta żywienia, odpowiednia opieka medyczna i pielęgnacyjna, czy też zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, to jest współdziałanie ze sobą wszystkich dziedzin życia domu, w celu uzyskania jak najlepszych efektów w poszczególnych etapach życia podopiecznych. Otwartość Domu pozwala na integrację się z lokalnym środowiskiem a także z zaprzyjaźnionymi domami, poprzez to lepiej się rozumiemy, lepiej się poznajemy, wspólnie też rozwiązujemy problemy, których jest nie mało.

Nowoczesny Dom Pomocy, to przede wszystkim dom ciepły, życzliwy, otwarty na problemy podopiecznych. Każdy nowoprzyjęty mieszkaniec objęty jest programem adaptacyjnym, którego celem jest pełne wdrożenie do życia w nowej społeczności, celem tego programu jest zagospodarowanie czasu wolnego. W procesie aktywizacji każdy mieszkaniec jest traktowany indywidualnie i podmiotowo, pamiętamy, że mieszkaniec jest nie tylko biorcą, ale współautorem i realizatorem procesu aktywizacji a więc jej podmiotem. Realizuje się to poprzez wyjazdy na wycieczki, zabawy, pikniki, festyny, mieszkańcy w pracowniach terapeutycznych mogą kontynuować swoje zainteresowania. W salach rehabilitacji odzyskują sprawność fizyczną, a w kaplicy mogą ukoić swój żal, często ból. Twórczy udział we wszelkiej postaci zajęć prowadzonych przez personel zwiększa zakres samodzielności i zaradności życiowej mieszkańca, sprawiając, że każdy dzień nie jest nudny i pusty a jest nadzieją na lepsze jutro.

Drodzy mieszkańcy chciałabym do was skierować słowa najwyższego uznania za waszą wytrwałość w pokonywaniu trudów życia dnia codziennego, Wasz pobyt nadaje sens naszej pracy, skłania nas do refleksji nad życiem. Uszlachetnia i wzbogaca naszą osobowość. Życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia oraz długiego pobytu u nas, żeby każdy dzień był radosny i przynosił jak najwięcej zadowolenia.

Chciałabym podziękować radzie mieszkańców za trafne opinie i dzielenie się z nimi z dyrektorem placówki, gdzie wspólnie staramy się je rozpoznawać i ulepszać dotychczasowe rozwiązania.

Ze szczególną uwagą zwracam się do całego personelu Naszego Domu, Drodzy pracownicy Praca, jaką podejmujemy, na co dzień jest bardzo trudna, czasami niewdzięczna, ale też bardzo odpowiedzialna, to dzięki nam ten dom stał się rodzinnym domem dla naszych podopiecznych. Z tego miejsca dziękuje lekarzom, pielęgniarkom, opiekunom i całemu personelowi, który bezpośrednio zajmuje się zdrowiem i pobytem naszych podopiecznych.

Dziękuję kierownikom działów, administracji, pracownikom socjalnym, personelowi gospodarczemu i wszystkim, którzy starają się pomóc w przekonaniu, iż pomimo utraty zdrowia i złośliwości losu, otaczający nas świat jest piękny i można czerpać z niego wszystko piękno, jakim tylko dysponuje.

Szanowni Państwo

Są z nami rodziny i przyjaciele naszych mieszkańców, chciałabym życzyć im, aby byli zawsze zadowoleni z pobytu swoich podopiecznych, jednocześnie zapewniając Was, że swoją pracą staramy się zapewnić wszystkim wszelką opiekę i bezpieczeństwo.

Są z nami także nasi emerytowani pracownicy, ze szczególną uwagą chciałabym powitać Panią Genowefę Błońską, która swoją pracą rozpoczynała w starym zakładzie, to wy budowaliście podwaliny tego Domu, tworząc dalszą jego rzeczywistość.

Dziękuje byłym dyrektorom: Panu Władysławowi Niemoczynskiemu za rozpoczęcie tego dzieła a dyrektorowi Marianowi Czyż, który już jest emerytem za długoletnie kontynuowanie nie łatwej, ale jakże wspaniałej pracy na rzecz Naszego Domu.

Dziękuję Wydziałowi Spraw Społecznych w Warszawie na czele z Panią Dyrektor Haliną Lipke za pomoc i merytoryczne wsparcie w uzyskaniu stałego zezwolenia na prowadzenie domu.

Dziękuję całemu Zarządowi Powiatowemu na czele z Przewodniczącym Panem Bogdanem Pągowskim Starostą Powiatu Wyszkowskiego za wsparcie w naszych bieżących sprawach,

Dziękuje Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystynie Kurowskiej i jej pracownikom za jej zaangażowanie, pomoc merytoryczną i nadzór, rady oraz cenne wskazówki w prowadzeniu Domu.

Szczególne podziękowania kieruje do naszego wójta Pana Mieczysława Pękula za usuwanie barier architektonicznych na rzecz naszych mieszkańców, oraz dziękuje wójtom okolicznych gmin, burmistrzowi za kierowanie swoich podopiecznych do naszego domu.

Dziękuje wszystkim instytucjom, z naszej miejscowości współpracującym z nami.

Szczególne podziękowania kieruje do wikariusza biskupiego księdza infułata Jana Sołowianiuka, dziekana Waldemara Krzywińskiego i Proboszcza ks, kanonika Pawła Stacheckiego i zaproszonym księżom za sprawowanie dzisiejszej jakże pięknej i wymownej liturgii. Dziękuję za wspólną modlitwą byłym kapelanem, którzy zawsze nieśli wyrazy otuchy, byli pomocni w życiu duchowym naszych podopiecznych.

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, zapraszam do obejrzenia prac mieszkańców, fotografii z życia mieszkańców i wszystkich ekspozycji przygotowanych na okoliczność obchodów 65 lecia naszego Domu

Szanowni państwo życzę niezapomnianych wrażeń z pobytu u nas i wspólnego świętowania.


Prasa o Jubileuszu 65-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Galeria zdjęć z uroczystości

 

65-lecie działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

Email Drukuj PDF

W bieżącym roku przypada 65-lecie działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Obchody jubileuszu
odbędą się dnia 16 września na terenie posesji placówki Na uroczystość zaproszono Pana Wojewodę Mazowieckiego,
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Posła do Parlamentu Europejskiego, gości z Mazowieckiego Wydziału
Polityki Społecznej UW w Warszawie, władze samorządu powiatowego i gminnego, zaprzyjaźnione domy pomocy
społecznej oraz inne jednostki i osoby, które współpracują z Domem na przestrzeni wielu lat.
Istotnym elementem obchodów jubileuszu będzie obecność zaproszonych rodzin i bliskich znajomych naszych mieszkańców.
Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu objął Pan Bogdan Pągowski – Starosta Wyszkowski.

Myślą przewodnią spotkania są słowa Hermanna Hesse:

[...] miłość nie po to jest na świecie, by nas uszczęśliwiać.
[...] jest po to, aby nam pokazać, jak silni
potrafimy być w cierpieniu i dźwiganiu brzemienia.

............................................................ Hermann Hesse
W programie uroczystości przewidziano:

 1. Otwarcie obchodów Jubileuszu
 2. Uroczysta Msza Św.
 3. Przemówienia okolicznościowe
 4. Wręczanie pamiątkowych dyplomów i podziękowań
 5. Występy artystyczne
 6. Poczęstunek
 7. Ognisko i zabawa taneczna

 

Powiatowo-Gminny Festyn Radości dla Osób Niepełnosprawnych

Email Drukuj PDF

Dorocznym zwyczajem Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku będzie podejmował uczestników 4 Powiatowo-Gminnego Festynu Radości dla Osób Niepełnosprawnych. Tym razem malowniczy plener naszej posesji przeniesie dostojnych gości w świat Dzikiego Zachodu, do scenerii „Miasteczka Country”. Mamy nadzieję, że doznane wrażenia pozwolą na wspaniałą zabawę i będą długo wspominane.

Więcej…
 

Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Email Drukuj PDF

Unia Europejska zainspirowana zasadą solidarności ogłosiła rok 2010

Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Nasz Dom aktywnie włączył się w działania samorządu Powiatu Wyszkowskiego służące integracji i zwiększeniu wiedzy o usługach socjalnych, świadczonych przez placówki stacjonarne, a w szczególności domy pomocy społecznej.

13 marca 2010 roku zorganizowano Dzień Otwarty Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Program spotkania obejmował:

Więcej…
 

Familijne Pożegnanie Lata 2009.

Email Drukuj PDF

Familijne Pożegnanie Lata 2009 - zobacz, jak było.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć.

 

Powiatowy Festyn Radości Osób Niepełnosprawnych - 2009

Email Drukuj PDF

Dobrą tradycją Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku stało się podejmowanie dostojnych gości – uczestników Powiatowego Festynu Radości Osób Niepełnosprawnych.

Patronat nad spotkaniem objął Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Bogdan Pągowski.

Więcej…
 

Pożegnanie dyr. Mariana Czyża

Email Drukuj PDF

Dnia 26 marca 2009 roku odbyło się spotkanie pożegnalne z Dyrektorem Domu Panem Marianem Czyżem związane z Jego przejściem na emeryturę po 26 latach kierowania Domem Pomocy Społecznej w Brańszczyku.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, którzy współpracowali z placówką w minionym czasie.

Poniżej zamieszczamy fotoreportaż z przebiegu uroczystości.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć.

 

Powiatowy Festyn Radości dla Osób Niepełnosprawnych - 2008

Email Drukuj PDF

Już po raz drugi Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku będzie gospodarzem Powiatowego Festynu Radości dla Osób Niepełnosprawnych.


Malowniczy plener nad stawami przylegającymi do naszej posesji stanie się przyjaznym miejscem spotkania dla dostojnych gości.

Honorowy Patronat nad imprezą objął:
Starosta Powiatu Wyszkowskiego – Pan Bogdan Pągowski

Więcej…
 

Familijne Pożegnanie Lata 2008.

Email Drukuj PDF

Familijne Pożegnanie Lata 2008 - zobacz, jak było.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć.

 

Obchody 35-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Email Drukuj PDF

Obchody 35-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku odbyły się dnia 25 sierpnia na terenie posesji placówki nad stawami.

Na uroczystość zaproszono gości z Mazowieckiego Wydziału Polityki Społecznej UW w Warszawie, władze samorządu powiatowego i gminnego, zaprzyjaźnione domy pomocy społecznej oraz inne jednostki i osoby, które współpracują z Domem na przestrzeni wielu lat.

Ważny element obchodów jubileuszu stanowiła obecność zaproszonych rodzin i bliskich znajomych naszych mieszkańców, emerytowanych pracowników i sponsorów.

Honorowy patronat nad obchodami jubileuszu objęła Pani Justyna Garbarczyk – Starosta Powiatu Wyszkowskiego.Myślą przewodnią, którą kilkakrotnie cytowano podczas spotkania były słowa Seneki:„Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”

Uroczystość rozpoczęto Mszą Św.

Następnie Dyrektor Domu Pan Marian Czyż wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym powiedział, m.in. :„Pani Starosto, Czcigodni Księża, Szanowni Goście, Mieszkańcy i Pracownicy Domu. Dzisiejsza uroczystość, Jubileusz 35-lecia Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, obchodzona pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego Pani Justyny Garbarczyk jest wielkim, radosnym przeżyciem dla całej społeczności placówki, dla jej mieszkańców i pracowników. Radością tą chcemy dzielić się z Wami, drodzy Goście. Dlatego bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Każdy jubileusz jest wspaniałą okazją do refleksji nad przebytą drogą. Nasza jest dość długa. W tym momencie pozwólcie Państwo na krótkie rozważania o przeobrażeniach i osiągnięciach Domu.Prace budowlane prowadzono w latach 1967-1970. Na jesieni 1970 roku oddano obiekt na 200 miejsc i przyjęto pierwszych naszych mieszkańców.W 1976 roku w wyniku rozbudowy oddano do użytku pawilon na 50 miejsc. Przez 20 lat w Domu przebywało 250 podopiecznych. W latach 90-tych placówki instytucjonalnej pomocy społecznej objęto programami standaryzacji świadczonych usług. Wówczas Dom i jego otoczenie kompleksowo zmodernizowano i wyremontowano. W zaadoptowanych pomieszczeniach powstały: kaplica, przestronna sala rehabilitacji, pracownie terapii zajęciowej, świetlica, kawiarnia, pokoje dziennych zajęć oraz inne obiekty służące poprawie warunków socjalno-bytowych. Następowało sukcesywne rozgęszczanie pokoi naszych mieszkańców. Obecnie placówka dysponuje 194 miejscami dla osób somatycznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. (...)Szanowni Państwo,W sposób szczególny pragnę zwrócić się do naszych emerytowanych, byłych pracowników, których dziś gościmy. To Wy, Drodzy Państwo budowaliście podwaliny tego Domu, a później tworzyliście dalszą jego rzeczywistość.A teraz niezwykle ciepłe i serdeczne słowa chcę skierować do naszych mieszkańców - podmiotu wszelkich ukierunkowanych działań personelu. Zarówno do tych aktywnych w kształtowaniu życia Domu, jak również do tych, których choroba i niesprawność uczyniła pozornie biernymi. To Wasza obecność nadaje sens naszej pracy, skłania do głębszych refleksji nad życiem. Uwrażliwia, uszlachetnia i wzbogaca naszą osobowość. Sprawia, że nawet nikłe odruchy życia potwierdzają celowość podejmowanych działań.Bezinteresowność a nade wszystko aktywność powoduje, że dzieła Waszych rąk, serc i umysłów są widoczne niemalże w każdym zakątku tego Domu. Świadczą o tym oryginalne kompozycje florystyczne ogrodu i parku oraz sztuka manualna wyrobów artystycznych. (...)

Pani Starosta, Justyna Garbarczyk w swoim wystąpieniu powiedziała:„Szanowni państwo, Panie Dyrektorze, Pensjonariusze i pracownicy Domu pomocy Społecznej w Brańszczyku, szanowne duchowieństwo z ks. Kanonikiem Wojciechem Borkowskim na czele wreszcie dostojni goście, którzy tak licznie przybyli na tę uroczystość bardzo ważną jubileuszu 35-lecia DPS Brańszczyku, czego dowód dał Pan Dyrektor witając liczne grono gości. Witam Was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy w tak licznym gronie spotkać się tutaj i obchodzić jakże ważny jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Ten Dom od 7 lat jest prowadzony przez powiat wyszkowski. Od 7 lat znamy :Pana Dyrektora, znamy pracowników tego Domu, i .wreszcie znamy pensjonariuszy bowiem często spotykamy się z nimi nie tylko na takich uroczystościach, bowiem bywamy również w ciągu zwykłych szarych dni w pracy czy pobytu tutaj pensjonariuszy. (...) Stąd ważne jest również w zarządzie powiatu, w organie prowadzącym docenienie roli tego Domu nie tylko w powiecie wyszkowskim, ale również w tym lokalnym najbliższym środowisku (...) Zarząd Powiatu przygotował na tę uroczystość pamiątkowy grawerton i ja poproszę Pana Dyrektora o to, aby mógł w imieniu całej społeczności Domu Pomocy Społecznej przyjąć ode mnie słowa uznania za wspaniałą ofiarną pracę na rzecz wszystkich mieszkańców, którzy znaleźli tu prawdziwie rodzinny Dom. „Dla Pana Mariana Czyża, z okazji 35-lecia Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w dowód uznania za wzorowe kierowanie placówką i wrażliwość społeczną”(...)

Pan Marek Owsianka Przewodniczący Rady Powiatu Wyszkowskiego odczytał list z gratulacjami nadesłany przez zaproszonego, lecz nieobecnego Marszałka Sejmu Pana Włodzimierza Cimoszewicza.

Następnie zaproszeni goście składali życzenia i wręczali pamiątkowe upominki.Mieszkańcy złożyli podziękowania Dyrektorowi i Pani Księgowej za troskę i starania na rzecz podopiecznych. Przedstawicielka mieszkańców powiedziała: „(...)Społeczność Naszego Domu jest wyjątkową rodziną. Pochodzimy z wielu środowisk, mamy różny poziom intelektualny, różne cele i filozofie życia, inaczej pojmujemy świat i swoje w nim miejsce. To jednak nas nie dzieli lecz ubogaca. Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć pewną myśl:„Każdy człowiek jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata, dlatego ema­nuje sobie tylko właściwym pięknem”Nasz Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku uważamy za je­dyny, prawdziwy i własny Dom. Rodziny pierwotne najczęściej już nie istnieją, dlatego nasze TU I TERAZ utożsamiamy z Brańszczykiem.(.../ Pozwólcie Państwo, że złożę wyrazy szacunku i wdzięczności Panu Dyrektorowi, za tworzenie atmosfery ciepła, życzliwości i zrozumienia; personelowi sprawującemu bezpośrednią opiekę za troskę, pomoc i okazywanie serca, bycie wsparciem zarówno w dobrych jak i trudnych chwilach.Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wyciągają pomocną dłoń do drugiego, potrzebującego człowieka – serdecznie dziękuję”

Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Halina Lipke Dyrektor Mazowieckiego Wydziału Polityki Społecznej UW w Warszawie. Odczytała list gratulacyjny Wojewody Mazowieckiego - Leszka Mizielińskiego. Niezwykle ciepło i serdecznie podkreśliła ważność i wyjątkowość pracy personelu i działalności domu pomocy społecznej. Wspólnie z władzami Powiatu i dyrektorem placówki wręczała pamiątkowe dyplomy i podziękowania dla mieszkańców za długoletni pobyt i aktywność oraz dla wyróżnionych pracowników i dostojnych gości.

Uroczystość miała również wymiar rozrywkowo-rekreacyjny. Przewidziano występy artystyczne mieszkańców DPS Brańszczyk, ognisko z kiełbaskami, poczęstunek dla wszystkich zaproszonych uczestników, pływanie kajakami oraz zabawę taneczną.Obchody Jubileuszu z pewnością będą długo i mile wspominane.

Zorganizowanie imprezy były możliwe dzięki wsparciu Zarządu Powiatu Wyszkowskiego oraz szczodrości sponsorów:

 • Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
 • Andrzejowi Rucińskiemu – właścicielowi Zakładów Mięsnych w Somiance
 • Janowi Wyszyńskiemu – prezesowi Firmy „WASPOL” z Wyszkowa
 • Ewie i Adamowi Korzeniewskim – właścicielom firmy informatycznej „KOMEX” z ŁODZI
 • Zespołowi muzycznemu z DPS w Obrytem
 • Młodzieżowej Orkiestrze Strażackiej z Brańszczyka
 • Właścicielom piekarni:Państwu Deptom z Brańszczyka,
 • Państwu Rasińskim z Wyszkowa,
 • Państwu Brodzikom z Goworowa
 • Joannie i Wojciechowi Rykaczewskim z Gospodarstwa Agroturystycznego w Brańszczyku
 • Barbarze i Ryszardowi Rozenkom – Właścicielom Wytwórni Lodów w Brańszczyku
 • Pracownikom GP przy DPS w Brańszczyku

 


Strona 16 z 16